Losse Verhuring

Tijdens het zomerseizoen kunnen er op drie terreinen gespeeld worden. Niet-leden kunnen een terrein reserveren voor de prijs van €20,- per uur. Een 10-beurtenkaart kan verkregen worden aan de prijs van €150,- Tennisrackets worden voor €4,- ter beschikking gesteld. Tennisballen kunnen aangekocht worden aan de prijs van €12,-. Aangepast schoeisel, platte zolen, is vereist.

Tennislessen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons!